Wstęp

Obliczanie prawdopodobieństwa straty

          Inwestorzy przy podejmowaniu decyzji na rynkach finansowych często zainteresowani są prawdopodobieństwem uzyskania zysku lub straty z danej inwestycji. Prawdopodobieństwo to można obliczyć na podstawie rozkładu normalnego. Wykres gęstości prawdopodobieństwa teoretycznego rozkładu normalnego zamieszczono poniżej. Pole zaznaczone na czarno reprezentuje prawdopodobieństwo zajścia określonego zdarzenia, w tym przypadku zysku z inwestycji w indeks WIG20.

Pole to można obliczyć z następująco wzoru:

obliczanie-dwa.JPG

Gdzie:

σ2 – wariancja 

 

xśr – średnia (wartość oczekiwana)

 

x – dane zdarzenie

 

Powyższy wzór znany jest jako dystrybuanta rozkładu normalnego. Sama procedura liczenia nie jest skomplikowana w praktyce, gdyż poszczególne wartości prawdopodobieństwa zostały stablicowane, a także każdy arkusz kalkulacyjny lub pakiet statystyczny dokonuje takich obliczeń.

 

Zobacz także: