Narzędzia

Progam

 

Jak zacząć…

Aby pobrać dane do konsoli należy wpisać:

getdata("WIG20","2009-01-01")

Jeżeli wpiszemy

x = getdata("WIG20","2009-01-01");

zdefiniujemy nową zmienną, którą będziemy mogli później używać. (Dane finansowe są w formacie: Data, Otwarcie, Max, Min, Zamknięcie, Wolumen). Data jest wartością liczbową odpowiadającą milisekundom, które upłynęły od dnia 01-01-1970 r. Znak średnika na końcu polecenia oznacza, że konsola ma nie wyświetlać wyników dla funkcji. Do wyświetlania szeregów czasowych możemy użyć także polecenia:

dispts(x)

Drugim parametrem może być format daty np.: Dispts(x,”yyyyMMdd”)
Dostęp do danych odbywa się za pomocą zmiennych (x,y) znajdujących się za nazwą danej zmiennej. Np. x(1,1) wskazuje na wartość znajdującą się w pierwszej kolumnie w wierszu pierwszym zmiennej x. Jeżeli wpiszemy:

y = x(:,5)

oznacza to, że wskazujemy na wszystkie wiersze w 5 kolumnie

Możemy także w łatwy sposób transponować macierz lub wektor za pomocą oznaczenia ‘

y = y’ (znak ‘ nie kopiuje się poprawnie ze strony dlatego należy polecenie to wpisać z klawiatury)

Zmienna y to teraz ceny zamknięcia dla indeksu „WIG20”
W łatwy sposób możemy także przeglądać dane na wykresie używając funkcji:

plot(y)

Uwaga!!! funkcja plot() rysuje poprawnie wartości o wymiarach 1 na x (np. ret =  [0.0031 ,  0.0640 ,  0.0132 ,  0.0014 ] a nie x na 1:

ret =  [0.0031]
 [0.0640]
 [0.0132]
 [0.0014]

aby poprawnie narysować wykres należy za każdym razem transponować zmienne.

aby wyświetlić wykres 3d wpisz po kolei:

[x,y]=meshgrid([-2:0.2:2],[-2:0.2:2]);
surf(sin(x).*cos(y))

 

Dokumentacja dla konsoli będzie sukcesywnie uzupełniana. Konsola posiada obecnie podstawowe funkcje jednak w miarę czasu będzie dynamicznie rozwijana tak, aby osiągnąć funkcjonalność Matlaba ze wszystkimi toolboxami (za darmo!!!) Zapraszamy, do współpracy w jej rozwoju.