Narzędzia

Opis i instalacja

          Gretl jest darmowym programem za pomocą, którego w prosty sposób można dokonać szczegółowej analizy danych pochodzących z rynków finansowych, testów statystycznych, zbudować modele ekonometryczne, a także dokonać prognoz stóp zwrotu finansowych szeregów czasowych. Jego prosta – często intuicyjna obsługa w połączeniu z wysoce rozbudowanymi funkcjami statystycznymi i matematycznymi sprawia, że jest to niezastąpione narzędzie pomocne w wielu obszarach finansów. Program jest dostępny także w polskiej wersji językowej. Jego najnowszą wersję można pobrać tutaj.
          Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu należy zaimportować dane, które chcemy poddać analizie. Dane makroekonomiczne z Polski oraz stopy zwrotu z indeksów giełdowych, które zostaną wykorzystane do prezentacji możliwości tego programu można pobrać tutaj. Dane te należy zapisać na dysku twardym. Aby je zaimportować do programu gratl, należy wybrać Plik/Otwórz dane/Import z pliku/Excel… a następnie wskazać miejsce gdzie je uprzednio zapisano. Poniżej znajduje się obrazek ze ścieżką dostępu.

Można także importować dane w innym formacie np. tekstowym (należy wybrać wtedy ASCII). Po kliknięciu OK w okienku:

program zapyta się czy chcemy interpretować dane jako szeregi czasowe. Należy wybrać TAK i zaznaczyć szeregi czasowe. Po przejściu naprzód należy wybrać dane Miesięczne i ustawić obserwację startową na 1990:01. Po potwierdzeniu program GRETL jest już gotowy do dalszej pracy.

  

Zobacz także: