Narzędzia

Opcje - aplet

 Instrukcja

1. Aplet umożliwia budowę i analizę strategii opcyjnych dla opcji znajdujących się w obrocie na GPW.
2. Aby wybrać kilka opcji do portfela należy zaznaczyć je myszką trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, lub klawisz Shift w przypadku wyboru dla danego zakresu.
3. Możliwa jest edycja wszystkich wielkości dla danej opcji z wyłączeniem wskaźników greckich i wielkości obliczonych dla danej strategii (Tabela „Suma”)
4. Możliwe jest jedynie edytowanie danych zachowując format, w jakim są one wyświetlane. Np.: w kolumnie typ opcji można wprowadzić jedynie – „call” lub „put” Dzień wygaśnięcia – „dd-mm-rrrr” itp. Separatorem dziesiętnym jest przecinek.
5. Edycja kolumny „Cena” oblicza metodą iteracyjną zmienność implikowaną dla danej opcji (kolumna „Zmienność”), dla zakresu 0,01% - 150%.
6. W przypadku pojawienia się w tej kolumnie „Wprowadź” oznacza to, że dla danych prametrów kryterium zbieżności nie może zostać osiągnięte (Delta opcji jest poza zakresem 0,01% - 99,99% lub -99,99% - -0,01% ) i należy zmienić cenę opcji lub wprowadzić poprawnie parametr zmienności.