Metadane

USA

          Arkusz Excela z danymi makroekonomicznymi dla USA można pobrać tutaj. Plik zawiera następujące dane: 

Leading Indicators
Philadelphia Fed.
Consumer Confidence
Richmond Fed
Existing Homes Sales
Durable Goods Orders
New Home Sales
Personal Income
Personal Spending
Chicago Purchasing Managers
Construction spending
University of Michigan Survey
ISM Manufacturing
ISM Non-Manufacturing
Factory Orders
Change in Nonfarm Payrolls
Unemployment Rate
Wholesale Inventories
Trade Balance
Import Price Index
PPI
Retail Sales
Business Inventories
Empire Manufacturing
Foreign Net Transactions
Industrial Production
Capacity Utilization
CPI
CPI Core
Housing Starts
Building Permits
DJIA
S&500
NASDAQ Comp
- indeks wyprzedzający koniunkturę
- indeks Philadelphia FED
- indeks zaufania konsumentów
- indeks Richmond FED
- sprzedaż domów na rynku wtórnym
- zamówienia na dobra trwałego użytku
- sprzedaż nowych domów
- dochody ludności
- wydatki ludności
- indeks Chicago PMI
- wydatki na inwestycje budowlane
- indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan
- indeks ISM w sektorze wytwórczym
- indeks ISM w sektorze usług
- zamówienia w przemyśle
- zmiana ilości zatrudnionych w zawodach pozarolniczych
- stopa bezrobocia
- zapasy hurtowe
- bilans handlowy
- indeks cen importowych
- indeks cen producentów
- sprzedaż detaliczna
- zapasy przedsiębiorstw
- indeks koniunktury w rejonie Nowego Jorku
- zagraniczne przepływy kapitałowe
- produkcja przemysłowa
- wykorzystanie mocy produkcyjnych
- indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych
- inflacja bazowa
- rozpoczęte inwestycje budowlane
- pozwolenia wydane na budowę nowych domów
- miesięczne stopy zwrotu z indeksu DJIA
- miesięczne stopy zwrotu z indeksu S&P500
- miesięczne stopy zwrotu z indeksu NASDAQ Comp.

 

W pierwszej kolumnie arkusza znajduje się data, za jaki okres podawane są poszczególne dane. Dane te można wykorzystać do prognozowania i wykrywania zależności między gospodarką a głównymi indeksami giełdowymi. Dane te zostały wykorzystane do przeprowadzenia takich badań w artykule Analiza fundamentalna.