Metadane

Polska

          Arkusz Excela z danymi makroekonomicznymi dla Polski można pobrać tutaj. Plik zawiera następujące dane:      

 


CPIm/m - indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych w relacji miesiąc do miesiąca
CPIy/y - indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych w relacji rok do roku
Bilans handlowy - bilans handlowy na koniec danego miesiąca
Dynamika wyn m/m - dynamika wynagrodzeń w relacji miesiąc do miesiąc
Dynamika wyn y/y - dynamika wynagrodzeń w relacji rok do roku
Prod przem m/m - dynamika produkcji przemysłowej w relacji miesiąc do miesiąca
Prod przem y/y - dynamika produkcji przemysłowej w relacji rok do roku
PPIm/m - indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu w relacji miesiąc do miesiąca
PPIy/y - indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu w relacji rok do roku
Stopa bezrobocia - stopa bezrobocia na koniec danego miesiąca
Sprzed det m/m - dynamika sprzedaży detalicznej w realcji miesiąc do miesiąca
Sprzed det y/y - dynamika sprzedaży detalicznej w relacji rok do roku
CPI Core m/m - inflacja bazowa w relacji miesiąc do miesiąca
CPI Core y/y - inflacja bazowa w relacji rok do roku
WIG20 - miesięczne stopy zwrotu z indeksu WIG20
WIG - miesięczne stopy zwrotu z indeksu WIG

W pierwszej kolumnie arkusza znajduje się data za jaki okres podawane są poszczególne dane. Dane te można wykorzystać do prognozowania i wykrywania zależności między gospodarką a głównymi indeksami giełdowymi. Dane to zostały wykorzystane do przeprowadzenia takich badań na przykładzie programu GRETL.