Teoria portfela

Indeks WIG20 – efektywny portfel rynkowy?

          Racjonalni inwestorzy podejmują swoje decyzje inwestycyjne minimalizując ryzyko portfela przy danej wartości oczekiwanej lub przy danym ryzyku maksymalizują jego wartość. Dlatego wybierają oni portfele umieszczone na granicy efektywnej, takiej jak na wykresie poniżej zaznaczonej na czerwono. Jeżeli dopuszczamy możliwość udzielania i pożyczania środków przy stopie wolnej od ryzyka, to linia prosta przechodząca przez portfel M i punkt rf, tworzy nową granicę portfeli efektywnych, zwaną także CML (Capital Market Line).

 wig.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestorzy będą, więc zainteresowani nabywaniem efektywnego portfela rynkowego M gdyż w połączeniu z inwestycjami wolnymi od ryzyka, będą tworzyć najbardziej efektywne portfele znajdujące się na granicy CML w zależności od indywidualnych skłonności do przejmowania ryzyka. Pytanie, na które chcemy odpowiedzieć to czy indeksy WIG20 lub WIG są takimi rynkowymi portfelami efektywnymi. Poniżej znajduje się wykres CML i granicy efektywnej dla akcji notowanych na giełdzie. Punkty czerwone na tym wykresie to poszczególne spółki o różnych relacjach ryzyko – zwrot. Granica efektywna zaznaczona na niebiesko reprezentuje portfele efektywne, które możemy zbudować z tych akcji, uwzględniając korelacje między nimi. Prosta CML łączy punkt rf (stopa wolna od ryzyka) i efektywny portfel rynkowy.

wig-dwa.JPG

Punkt czarny na tym wykresie to indeks WIG20 a zielony indeks WIG. Widzimy, że indeksy te nie leżą na granicy portfeli efektywnych, a tym bardziej nie są one rynkowym portfelem efektywnym. Portfel efektywny tworzy się przez dobranie takich wag dla poszczególnych inwestycji, aby przy danym ryzyku charakteryzowały się najwyższą stopą zwrotu. Indeksy giełdowe tworzy się z kolei, jako średnią ważoną poszczególnych akcji, bez względu na korelacje między nimi. Chociażby z tych powodów nie mogą one być takimi portfelami efektywnymi. Zwróćmy jednak uwagę na kilka faktów. Inwestorom indywidualnym trudno byłoby zbudować efektywny portfel rynkowy, taki jak na wykresie powyżej. W skład niego musiałyby wchodzić, co najmniej 12 akcji, co dla niektórych inwestorów indywidualnych jest dużym ograniczeniem. W portfelu takim muszą zostać zachowane także proporcje wag poszczególnych akcji, a więc należy posiadać raczej duże środki finansowe. Inwestorom instytucjonalnym o ogromnych środkach finansowych także trudno byłoby zbudować taki portfel ze względu na niewielką płynność niektórych akcji. Spółki, które wchodzą w skład tego portfela wraz z ich wagami, zamieszczono poniżej.

Spółka
Udział
Nafta
0.30%
Skotan
17.03%
Stalprod
28.63%
TIM
4.00%
Getin
5.51%
Boryszew
8.41%
Apator
3.54%
Alchemia
11.92%
Alma
15.69%
Hydrobud
0.28%
Kopex
1.11%
Ferrum
3.58%

 

Żadna z tych akcji nie znajduje się nawet w indeksie WIG20. Trudno, więc uznać, że jest on portfelem, który wszyscy racjonalni inwestorzy będą nabywali. Indeks WIG20 nie posiada takich wad. 95% obrotu na rynku kasowym dotyczy akcji znajdujących się w tym indeksie, nie ma więc problemu z płynnością poszczególnych akcji. W skład niego wchodzą także spółki o największej kapitalizacji rynkowej i największym wpływie na cały rynek. Jest on, więc dobrym indeksem odniesienia na podstawie, którego możemy określić, ile średnio na rynku inwestorzy oczekują z danej inwestycji przy danym ryzyku. Oczywiście można zbudować bardziej efektywne portfele, co jest wykorzystywane przez inwestorów zainteresowanych uzyskiwaniem ponadprzeciętnych wyników. Jednak indeks WIG20 jest dobrym benchmarkiem, w stosunku, do którego można porównywać i ocenia efektywność poszczególnych inwestycji. Także inne indeksy z rynków zagranicznych można uznać za takie portfele rynkowe.

Zobacz także: