Teoria portfela

Portfele efektywne

          Inwestorzy na rynkach finansowych mają do wyboru praktycznie nieograniczone możliwości alokacji kapitału. Jak wybrać inwestycje lub portfele o różnych kombinacjach ryzyko-zwrot, najbardziej efektywne? Spójrzmy na wykres zamieszczony poniżej.

 efektywne.JPG

Wykres ten przedstawia, przykładową liczbę portfeli, które reprezentują niebieskie i czerwone punkty. Każdy z nich posiada inną relację ryzyko-zwrot. Zauważmy, że przy tym samym ryzyku portfel A daje większą stopę zwrotu niż portfel B jest on, więc efektywniejszy. Tak samo jest w przypadku portfeli C i D. Portfel C przy tej samej wartości oczekiwanej ma mniejszą wariancję. Zawęża to nam wybór portfeli do tych umieszczonych na granicy wykresu, dla których warunki opisane wyżej są spełnione. Jest to granica portfeli efektywnych (zaznaczona na czerwono).

          Rozszerzmy jednak nasze rozważania o możliwość pożyczania i udzielania pożyczek przy stopie wolnej od ryzyka. Lokata pozbawiona ryzyka posiada odchylenie standardowe równe zero, znajduje się, więc ona w punkcie rf na wykresie poniżej. Ponieważ stopa zwrotu z portfela aktywów ryzykownych i inwestycji wolnych od ryzyka jest prostą przechodzącą przez układ współrzędnych przez punk rf i dowolny portfel znajdujący się na granicy efektywnej (np. A, B lub C) wykres relacji ryzyko-zwrot będzie teraz wyglądał tak:

 granica-efektywna.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli inwestorzy będą postępowali racjonalnie to prosta umieszczona na wykresie najwyżej będzie nową granicą portfeli efektywnych.

 

Zobacz także: